Lista szkół - Gmina Opalenica


Wybierz miasto:
szkoły Dakowy Mokre
szkoły Kopanki
szkoły Opalenica
szkoły Porażyn
szkoły Rudniki
szkoły Sielinko
szkoły Urbanowo
szkoły Wojnowice

Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy
Farna 5
64-330 Opalenica
telefon: 0614477555
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Opalenicy

64-330 Opalenica
telefon:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opalenicy
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Liceum Profilowane w Opalenicy
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy
Opalenicka 4
64-330 Sielinko
telefon: 0614473700
Przedszkole Nr 1
Osiedle Centrum 5a
64-330 Opalenica
telefon: 0614477436
Przedszkole w Wojnowicach
Poznańska 48
64-330 Wojnowice
telefon: 0614474004
Szkola Podstawowa w Wojnowicach
Poznańska 0
64-330 Wojnowice
telefon: 0614477776
Szkoła Podstawowa
Poznańska 37
64-330 Opalenica
telefon: 0614477415
Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych
Szkolna 8
64-330 Dakowy Mokre
telefon: 0614476779
Szkoła Podstawowa w Kopankach
Kopanki 52
64-330 Kopanki
telefon: 0614473630
Szkoła Podstawowa w Porażynie
Porażyn 7
64-330 Porażyn
telefon: 0614477228
Szkoła Podstawowa w Rudnikach
Rudniki 87
64-330 Rudniki
telefon: 0614474240
Szkoła Podstawowa w Urbanowie
Urbanowo 37
64-330 Urbanowo
telefon: 0614473550
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Technikum
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja w Opalenicy
Farna 5
64-330 Opalenica
telefon: 0693286629
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330
ZEspół Szkół
Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
telefon: 0614474330

1